Kolik procent povrchu tvoří pouště?

Pouště tvoří podstatnou část povrchu Země, i když přesné procento se může lišit v závislosti na definici pouště a způsobu měření. Celosvětově se odhaduje, že pouště pokrývají přibližně 30 % až 33 % pevninského povrchu Země.

Definice pouště

Poušť je charakterizována jako oblast s minimálními srážkami a extrémními teplotami, kde je vegetace vzácná a voda je omezená. Tato kombinace faktorů činí z pouště extrémně suché prostředí, kde převládají písky a skalnatá poušť. Existují různé typy pouští, včetně suchých pouští, polopouští a aridních oblastí.

Rozloha pouští

  • Sahara: Sahara je největší pouští na světě. Rozkládá se na území severní Afriky a zaujímá oblast přibližně 9,2 milionů km², což ji činí největší horkou pouští na světě.
  • Arabská poušť: Arabská poušť se nachází na Arabském poloostrově a pokrývá rozlohu přibližně 2,3 milionu km².
  • Australská poušť: Australská poušť, známá také jako „Outback“, je rozsáhlá oblast vnitrozemí Austrálie, která zahrnuje přibližně 2,7 milionu km².
  • Gobi: Gobi je rozsáhlá poušť v Asii, která se rozprostírá přes Mongolsko a Čínu a pokrývá rozlohu přibližně 1,3 milionu km².
  • Kalifornská poušť: Kalifornská poušť, zahrnující Death Valley, je největší pouští ve Spojených státech a pokrývá rozlohu přibližně 55 000 km².
  • Atacama: Atacama se nachází v Chile a je považována za nejsušší poušť na světě. Zaujímá rozlohu přibližně 105 000 km².

Význam pouští

Pouště, i přes svou nehostinnou povahu, mají významný vliv na světové klima a ekosystémy. Písek a prach z pouští mohou být rozneseny vítr po celém světě, ovlivňují tvorbu oblaků a srážky. Pouště také domovem pro mnoho unikátních druhů rostlin a živočichů, které jsou adaptovány na extrémní podmínky, a jsou zároveň důležitým prostředím pro archeologický výzkum a zkoumání historie planety.

Závěr

Pouště tvoří značnou část povrchu Země a hrají klíčovou roli v celosvětovém klimatu a biodiverzitě. Jejich ekologický vliv a význam jsou neoddiskutovatelné, ačkoli mnoho z nich je extrémně obtížných pro život a obývání lidmi.