Nejbezpečnější země na světě

Určit nejbezpečnější zemi na světě může být složité, protože bezpečnostní úroveň se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, včetně kriminality, politické stability, přírodních katastrof, zdravotní péče a dalších. Přesto některé země mají vysokou úroveň bezpečnosti a jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších na světě. Zde je seznam několika zemí, které jsou často označovány za nejbezpečnější:

1. Island

Důvody bezpečnosti:

 • Nízká kriminalita: Island má jednu z nejnižších mír kriminality na světě. Násilná trestná činnost je vzácná a zlodějny jsou velmi neobvyklé.
 • Stabilní politické prostředí: Island je demokratická země s stabilní vládou a nízkou mírou korupce.
 • Přírodní bezpečnost: Island je relativně izolovaný a má malou pravděpodobnost výskytu přírodních katastrof, jako jsou zemětřesení, tornáda nebo hurikány.
 • Kvalitní zdravotní péče: Zdravotní péče na Islandu je vysoké úrovně, což přispívá k celkovému pocitu bezpečí obyvatel i návštěvníků.

2. Nový Zéland

Důvody bezpečnosti:

 • Nízká míra kriminality: Nový Zéland má poměrně nízkou míru kriminality, zejména co se týče násilných zločinů.
 • Politická stabilita: Země má dlouhou historii politické stability a demokracie.
 • Přírodní krása a bezpečnost: Nový Zéland je známý svou nádhernou přírodou, ale zároveň je relativně bezpečný, pokud jde o přírodní katastrofy, jako jsou zemětřesení nebo hurikány.
 • Kvalitní zdravotní péče: Zdravotní systém na Novém Zélandu je dobře vyvinutý a poskytuje vysokou úroveň péče pro obyvatele i návštěvníky.

3. Švýcarsko

Důvody bezpečnosti:

 • Exkluzivní míra kriminality: Švýcarsko má velmi nízkou míru kriminality a je považováno za jednu z nejbezpečnějších zemí na světě.
 • Stabilní politické prostředí: Země má dlouhou historii politické stability a demokracie.
 • Geografická bezpečnost: Díky své poloze ve středu Evropy se Švýcarsko těší relativní izolaci od politických konfliktů.
 • Vysoká životní úroveň: Vysoká životní úroveň a dobré sociální zabezpečení přispívají k celkovému pocitu bezpečí.

4. Singapur

Důvody bezpečnosti:

 • Nízká míra kriminality: Singapur má jednu z nejnižších mír kriminality na světě, s nízkou mírou násilných zločinů.
 • Přísné zákony: Přísné zákony a tvrdý postih zločinu přispívají k vysoké úrovni bezpečnosti.
 • Stabilní politické prostředí: Singapur je známý svou politickou stabilitou a efektivním vedením země.
 • Moderní infrastruktura: Moderní infrastruktura a vysoký standard veřejného služeb zlepšují bezpečnostní situaci v zemi.

5. Japonsko

Důvody bezpečnosti:

 • Velmi nízká kriminalita: Japonsko má jednu z nejnižších mír kriminality na světě a je považováno za velmi bezpečnou zemi pro obyvatele i návštěvníky.
 • Stabilní politické prostředí: Japonsko je známé svou politickou stabilitou a demokratickým systémem.
 • Zdravotní a bezpečnostní standardy: Země má vysoké standardy v oblasti zdravotní péče a veřejné bezpečnosti.
 • Prevence před přírodními katastrofami: Japonsko má pokročilé systémy pro předpověď a prevenci před přírodními katastrofami, jako jsou zemětřesení, tsunami a tajfuny.