Kolik vody je obsaženo v ledovcích?

Ledovce obsahují obrovské množství vody, které jsou vázané ve formě ledu. Přesný objem vody v ledovcích je obtížné přesně stanovit, ale odhady naznačují, že asi 68,7 % sladkovodních zásob na Zemi je vázáno v polárních ledovcích, ledovcích na horách a v obrovských ledovcových příkopech. Podívejme se na několik konkrétních údajů:

Antarktický ledovec:

  • Objem vody: Antarktický ledovec obsahuje přibližně 26,5 milionu krychlových kilometrů ledu.
  • Procento sladkovodních zásob: Přibližně 61 % světových sladkovodních zásob je obsaženo v ledovci Antarktidy.

Grónský ledovec:

  • Objem vody: Grónský ledovec obsahuje přibližně 2,85 milionu krychlových kilometrů ledu.
  • Procento sladkovodních zásob: Grónský ledovec drží asi 8 % světových sladkovodních zásob.

Celkově:

  • Celosvětově: Celkové množství vody vázané v ledovcích je odhadováno na přibližně 24,3 milionu krychlových kilometrů ledu.

Tento množství vody je obrovské a má značný vliv na klima, hydrologické cykly a hladinu moří a oceánů. Rozpuštění ledovců by mělo vážné důsledky na život na Zemi, zejména na zvyšování hladiny moří a oceánů, což by mohlo vést k povodním, změnám v globálním klimatu a dalším ekologickým a sociálním problémům.